REGULAMIN POBYTU

Właściciele pensjonatu będą Państwu bardzo wdzięczni za współpracę  w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

 

1. Doba noclegowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 i trwa do godziny 10:00 następnego dnia.

2. Goście ze zwierzętami zobowiązani są do sprzątania po nich.

3. Cennik usług dodatkowych:

● Ręcznik 5,00 PLN

● Zmiana pościeli 30,00 PLN

● Sprzątanie z wymianą pościeli 100 PLN

● Zgubiony klucz 50,00 PLN

4. Recepcja pracuje 10:00-20:00, wyjeżdżając poza tymi godzinami, prosimy o zostawienie kluczy w drzwiach.

5. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres zarezerwowany, gość pensjonatu powinien zgłosić w właścicielowi     do godziny 12.00 w dzień przed wyjazdem.

6. Pensjonat uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

7. Pensjonat zastrzega sobie prawo do komisyjnego przeniesienia rzeczy Gości w przypadku nie powiadomienia   hotelu o chęci przedłużenia pobytu i zdeponowania w innym wolnym pokoju na koszt i ryzyko Gościa.

8. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich właścicielom, co   umożliwi obsłudze niezwłoczną reakcję.

9. Reklamacje prosimy składać pisemnie, listownie lub pocztą elektroniczną. Pensjonat zastrzega sobie czas   na rozpatrzenie reklamacji do 14 dni.

10. Pensjonat ma obowiązek zapewnić:

● warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,

● bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji dotyczących Gości,

● wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa a w przypadku jego obecności   tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie.

● w miarę posiadanych możliwości przydzielić inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności,   gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.

9. Gość powinien zawiadomić właściciela pensjonatu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

10. Gość pensjonatu jest zobowiązany do odszkodowania za wszelkie szkody w tym uszkodzenia lub   zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych pensjonatu powstałe z przyczyn, za które ponosi   on odpowiedzialność lub z przyczyn, za które ponoszą odpowiedzialność odwiedzające go osoby.

11. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.

12. Gość pensjonatu nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił   należną za pobyt opłatę.

13. W pensjonacie obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00.

14. Palenie tytoniu jest dozwolone tylko na zewnątrz obiektu.

15. Goście ze zwierzętami zobowiązani są do sprzątania po nich.

16. Parking udostępniony gościom jest niestrzeżony i bezpłatny.

                                                                                                                                                       Życzymy udanego pobytu 

Możliwość komentowania została wyłączona.